Mateu 11v13 Perquè tots els Profetes i la Llei han profetitzat fins a Joan. πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν·

Data: 
2020-11-13, divendres
Comentari: 

Mateu 11v13 Perquè tots els Profetes i la Llei han profetitzat fins a Joan.πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν·For <1063> all <3956> the prophets <4396> and <2532> the law <3551> prophesied <4395> (5656) until <2193> John <2491>.