Mateu 11v16 I a què compararé aquesta generació? És semblant als nois que s’asseuen a les places i criden als seus companys, τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶ παιδαρίοις ἐν ἀγοραῖς καθημένοις, καὶ προσφωνοῦσι τοῖς ἑταίροις αὐτῶν,

Data: 
2020-11-16, dilluns
Comentari: 

Mateu 11v16 I a què compararé aquesta generació? És semblant als nois que s’asseuen a les places i criden als seus companys,τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶ παιδαρίοις ἐν ἀγοραῖς καθημένοις, καὶ προσφωνοῦσι τοῖς ἑταίροις αὐτῶν,But <1161> whereunto <5101> shall I liken <3666> (5692) this <5026> generation <1074>? It is <2076> (5748) like <3664> unto children <3808> sitting <2521> (5740) in <1722> the markets <58>, and <2532> calling <4377> (5723) unto their <846> fellows <2083>,