Mateu 11v17 i diuen: Hem fet sonar la flauta per a vosaltres, i no heu dansat, us hem cantat complantes, i no us heu lamentat. καὶ λέγουσιν, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε.

Data: 
2020-11-17, dimarts
Comentari: 

Mateu 11v17 i diuen: Hem fet sonar la flauta per a vosaltres, i no heu dansat, us hem cantat complantes, i no us heu lamentat.καὶ λέγουσιν, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε.And <2532> saying <3004> (5723), We have piped <832> (5656) unto you <5213>, and <2532> ye have <3738> <0> not <3756> danced <3738> (5662); we have mourned <2354> (5656) unto you <5213>, and <2532> ye have <2875> <0> not <3756> lamented <2875> (5668).