Mateu 11v19 Ha vingut el Fill de l’home, que menja i beu, i diuen: Heus aquí un home golut i bevedor de vi, amic de publicans i pecadors. Però la saviesa ha estat justificada pels seus fills. ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, Ἰδού

Data: 
2020-11-19, dijous
Comentari: 

Mateu 11v19 Ha vingut el Fill de l’home, que menja i beu, i diuen: Heus aquí un home golut i bevedor de vi, amic de publicans i pecadors. Però la saviesa ha estat justificada pels seus fills.ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, Ἰδού, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς.The Son <5207> of man <444> came <2064> (5627) eating <2068> (5723) and <2532> drinking <4095> (5723), and <2532> they say <3004> (5719), Behold <2400> (5628) a man <444> gluttonous <5314>, and <2532> a winebibber <3630>, a friend <5384> of publicans <5057> and <2532> sinners <268>. But <2532> wisdom <4678> is justified <1344> (5681) of <575> her <846> children <5043>.