Mateu 11v20 Llavors començà a blasmar les ciutats on s’havien fet la major part de les seves obres poderoses, perquè no s’havien penedit. Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν.

Data: 
2020-11-20, divendres
Comentari: 

Mateu 11v20 Llavors començà a blasmar les ciutats on s’havien fet la major part de les seves obres poderoses, perquè no s’havien penedit.Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν.Then <5119> began he <756> (5662) to upbraid <3679> (5721) the cities <4172> wherein <1722> <3739> most <4118> of his <846> mighty works <1411> were done <1096> (5633), because <3754> they repented <3340> (5656) not <3756>: