Mateu 11v22 Per això us dic: A Tir i a Sidó els serà més suportable en el dia del judici que a vosaltres. πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ ὑμῖν.

Data: 
2020-11-22, diumenge
Comentari: 

Mateu 11v22 Per això us dic: A Tir i a Sidó els serà més suportable en el dia del judici que a vosaltres.πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ ὑμῖν.But <4133> I say <3004> (5719) unto you <5213>, It shall be <2071> (5704) more tolerable <414> for Tyre <5184> and <2532> Sidon <4605> at <1722> the day <2250> of judgment <2920>, than <2228> for you <5213>.