Mateu 11v24 Per això us dic: A la terra de Sodoma li serà més suportable en el dia del judici que a tu. πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί.

Data: 
2020-11-24, dimarts
Comentari: 

Mateu 11v24 Per això us dic: A la terra de Sodoma li serà més suportable en el dia del judici que a tu.πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί.But <4133> I say <3004> (5719) unto you <5213>, That <3754> it shall be <2071> (5704) more tolerable <414> for the land <1093> of Sodom <4670> in <1722> the day <2250> of judgment <2920>, than <2228> for thee <4671>.