Mateu 11v25 En aquella ocasió Jesús va respondre i digué: Et dono gràcies Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als entesos, i les has revelades als infants. Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐξομολο

Data: 
2020-11-25, dimecres
Comentari: 

Mateu 11v25 En aquella ocasió Jesús va respondre i digué: Et dono gràcies Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als entesos, i les has revelades als infants.Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις.At <1722> that <1565> time <2540> Jesus <2424> answered <611> (5679) and said <2036> (5627), I thank <1843> (5731) thee <4671>, O Father <3962>, Lord <2962> of heaven <3772> and <2532> earth <1093>, because <3754> thou hast hid <613> (5656) these things <5023> from <575> the wise <4680> and <2532> prudent <4908>, and <2532> hast revealed <601> (5656) them <846> unto babes <3516>.