Mateu 11v26 Sí Pare, perquè així t’ha agradat de fer-ho.  ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Data: 
2020-11-26, dijous
Comentari: 

 Mateu 11v26 Sí Pare, perquè així t’ha agradat de fer-ho. ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.Even so <3483>, Father <3962>: for <3754> so <3779> it seemed <1096> (5633) good <2107> in thy <4675> sight <1715>.