Mateu 11v29 preneu el meu jou sobre vosaltres i apreneu de mi, que sóc dòcil i humil de cor, i trobareu descans per a les vostres ànimes. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς

Data: 
2020-11-29, diumenge
Comentari: 

Mateu 11v29 preneu el meu jou sobre vosaltres i apreneu de mi, que sóc dòcil i humil de cor, i trobareu descans per a les vostres ànimes.ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.Take <142> (5657) my <3450> yoke <2218> upon <1909> you <5209>, and <2532> learn <3129> (5628) of <575> me <1700>; for <3754> I am <1510> (5748) meek <4235> and <2532> lowly <5011> in heart <2588>: and <2532> ye shall find <2147> (5692) rest <372> unto your <5216> souls <5590>.