Èxode 12v25 I s’esdevindrà, quan entreu a la terra que Jahveh us donarà, com ell ha promès, que guardareu aquesta commemoració. וְהָיָ֞ה כִּֽי־תָבֹ֣אוּ אֶל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֙ר יִתֵּ֧ן יְהוָ֛ה לָכֶ֖ם כַּאֲשֶׁ֣ר דִּבֵּ֑ר וּשְׁמַרְתֶּ֖ם אֶת־הָעֲבֹדָ֥ה הַזֹּֽאת

Data: 
2020-12-25, divendres
Comentari: 

Èxode 12v25 I s’esdevindrà, quan entreu a la terra que Jahveh us donarà, com ell ha promès, que guardareu aquesta commemoració.וְהָיָ֞ה כִּֽי־תָבֹ֣אוּ אֶל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֙ר יִתֵּ֧ן יְהוָ֛ה לָכֶ֖ם כַּאֲשֶׁ֣ר דִּבֵּ֑ר וּשְׁמַרְתֶּ֖ם אֶת־הָעֲבֹדָ֥ה הַזֹּֽאת׃ And it shall come to pass, when ye be come <0935> (08799) to the land <0776> which the LORD <03068> will give <05414> (08799) you, according as he hath promised <01696> (08765), that ye shall keep <08104> (08804) this service <05656>.