Mateu 8v5 I en entrar Jesús a Cafarnaüm, se li va atansar un centurió que li pregava i deia: Εἰσελθόντι δὲ τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν, Als nu <1161> Jezus <2424> te <1519> Kapernaum <2584> ingegaan was <1525> (5

Data: 
2021-08-05, dijous
Comentari: 

Mateu 8v5 I en entrar Jesús a Cafarnaüm, se li va atansar un centurió que li pregava i deia:Εἰσελθόντι δὲ τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν,Als nu <1161> Jezus <2424> te <1519> Kapernaum <2584> ingegaan was <1525> (5631), kwam <4334> (5627) tot Hem <846> een hoofdman over honderd <1543>, biddende <3870> (5723) Hem <846>,And <1161> when <1525> <0> Jesus <2424> was entered <1525> (5631) into <1519> Capernaum <2584>, there came <4334> (5627) unto him <846> a centurion <1543>, beseeching <3870> (5723) him <846>,BCI  Mateu 8v5 Jesús1 va entrar a Cafarnaüm. Un centurió2 l'anà a trobar i li suplicava:CCC  Mateu 8v5 I en entrar Jesús a Cafarnaüm, se li va atansar un centurió que li pregava i deia: