Mateu 8v6 Senyor, el meu criat jeu a casa paralític, terriblement turmentat. καὶ λέγων, Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. En <2532> zeggende <3004> (5723): Heere <2962>! mijn <3450> knecht <3816> ligt <906> (5769)

Data: 
2021-08-06, divendres
Comentari: 

Mateu 8v6 Senyor, el meu criat jeu a casa paralític, terriblement turmentat.καὶ λέγων, Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.En <2532> zeggende <3004> (5723): Heere <2962>! mijn <3450> knecht <3816> ligt <906> (5769) te <1722> huis <3614> geraakt <3885>, en lijdt <928> <0> zware <1171> pijnen <928> (5746).And <2532> saying <3004> (5723), Lord <2962>, my <3450> servant <3816> lieth <906> (5769) at <1722> home <3614> sick of the palsy <3885>, grievously <1171> tormented <928> (5746).BCI  Mateu 8v6 «Senyor,1 el meu criat és a casa al llit amb paràlisi i sofreix terriblement.»CCC  Mateu 8v6 Senyor, el meu criat jeu a casa paralític, terriblement turmentat.