Mateu 8v7 I Jesús li diu: Jo vindré i el guariré. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. En <2532> Jezus <2424> zeide <3004> (5719) tot hem <846>: Ik <1473> zal komen <2064> (5631) en hem <846> genezen <2323> (5692).

Data: 
2021-08-07, dissabte
Comentari: 

Mateu 8v7 I Jesús li diu: Jo vindré i el guariré.καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.En <2532> Jezus <2424> zeide <3004> (5719) tot hem <846>: Ik <1473> zal komen <2064> (5631) en hem <846> genezen <2323> (5692).And <2532> Jesus <2424> saith <3004> (5719) unto him <846>, I <1473> will come <2064> (5631) and heal <2323> (5692) him <846>.BCI  Mateu 8v7 Jesús li diu: «Vinc a curar-lo.»CCC  Mateu 8v7 I Jesús li diu: Jo vindré i el guariré.