Mateu 8v8 I el centurió va respondre, i digué: Senyor, no sóc digne que entris sota el meu sostre. Però digues solament una paraula, i el meu criat serà guarit. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλ

Data: 
2021-08-08, diumenge
Comentari: 

Mateu 8v8 I el centurió va respondre, i digué: Senyor, no sóc digne que entris sota el meu sostre. Però digues solament una paraula, i el meu criat serà guarit.καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγον, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere ! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden.The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.BCI  Mateu 8v8 El centurió li respon: «Senyor, jo no sóc digne que entris a casa meva; però digues només una paraula i el meu criat es posarà bo.CCC  Mateu 8v8 I el centurió va respondre, i digué: Senyor, no sóc digne que entris sota el meu sostre. Però digues solament una paraula, i el meu criat serà guarit.