Mateu 8v9 Perquè jo també sóc un home que estic sota autoritat, tinc soldats sota el meu càrrec, i dic a l’un: Vés, i hi va; i a l’altre: Vine, i ve; i al meu servent: Fes això, i ho fa. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας

Data: 
2021-08-09, dilluns
Comentari: 

Mateu 8v9 Perquè jo també sóc un home que estic sota autoritat, tinc soldats sota el meu càrrec, i dic a l’un: Vés, i hi va; i a l’altre: Vine, i ve; i al meu servent: Fes això, i ho fa.καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας· καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται· καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.Want <1063> ik <1473> ben <1510> (5748) ook <2532> een mens <444> onder <5259> de macht <1849> van anderen, hebbende <2192> (5723) onder <5259> mij <1683> krijgsknechten <4757>; en <2532> ik zeg <3004> (5719) tot dezen <5129>: Ga <4198> (5676)! en <2532> hij gaat <4198> (5736); en <2532> tot den anderen <243>: Kom <2064> (5736)! en <2532> hij komt <2064> (5736); en <2532> tot mijn <3450> dienstknecht <1401>: Doe <4160> (5657) dat <5124>! en <2532> hij doet <4160> (5719) het.For <1063> <2532> I <1473> am <1510> (5748) a man <444> under <5259> authority <1849>, having <2192> (5723) soldiers <4757> under <5259> me <1683>: and <2532> I say <3004> (5719) to this <5129> man, Go <4198> (5676), and <2532> he goeth <4198> (5736); and <2532> to another <243>, Come <2064> (5736), and <2532> he cometh <2064> (5736); and <2532> to my <3450> servant <1401>, Do <4160> (5657) this <5124>, and <2532> he doeth <4160> (5719) it.BCI  Mateu 8v9 Perquè també jo, que estic sota l'autoritat d'un altre, tinc soldats a les meves ordres. I a un li dic: "Vés-te'n", i se'n va, i a un altre: "Vine", i ve, i al meu servent li mano: "Fes això", i ho fa.»1CCC  Mateu 8v9 Perquè jo també sóc un home que estic sota autoritat, tinc soldats sota el meu càrrec, i dic a l’un: Vés, i hi va; i a l’altre: Vine, i ve; i al meu servent: Fes això, i ho fa.