Mateu 8v12 mentre que els fills del regne seran expulsats a la fosca de fora. Allà hi haurà el plor i el cruixit de dents. οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. En <1161> de ki

Data: 
2021-08-12, dijous
Comentari: 

Mateu 8v12 mentre que els fills del regne seran expulsats a la fosca de fora. Allà hi haurà el plor i el cruixit de dents.οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.En <1161> de kinderen <5207> des Koninkrijks <932> zullen uitgeworpen worden <1544> (5701) in <1519> de buitenste <1857> duisternis <4655>; aldaar <1563> zal wening <2805> zijn <2071> (5704), en <2532> knersing <1030> der tanden <3599>.But <1161> the children <5207> of the kingdom <932> shall be cast out <1544> (5701) into <1519> outer <1857> darkness <4655>: there <1563> shall be <2071> (5704) weeping <2805> and <2532> gnashing <1030> of teeth <3599>.mentre que els fills del Regne1 seran llançats fora, a la tenebra; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents.»2CCC  Mateu 8v12 mentre que els fills del regne seran expulsats a la fosca de fora. Allà hi haurà el plor i el cruixit de dents.