Mateu 8v13 I Jesús digué al centurió: Vés i que et sigui fet tal com has cregut. I el seu criat va ser guarit en aquell mateix moment. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ, Ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. En <

Data: 
2021-08-13, divendres
Comentari: 

Mateu 8v13 I Jesús digué al centurió: Vés i que et sigui fet tal com has cregut. I el seu criat va ser guarit en aquell mateix moment.καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ, Ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.En <2532> Jezus <2424> zeide <2036> (5627) tot den hoofdman over honderd <1543>: Ga heen <5217> (5720), en <2532> u <4671> geschiede <1096> (5676), gelijk <5613> gij geloofd hebt <4100> (5656). En <2532> zijn <846> knecht <3816> is gezond geworden <2390> (5681) te <1722> dierzelver <1565> ure <5610>.And <2532> Jesus <2424> said <2036> (5627) unto the centurion <1543>, Go thy way <5217> (5720); and <2532> as <5613> thou hast believed <4100> (5656), so be it done <1096> (5676) unto thee <4671>. And <2532> his <846> servant <3816> was healed <2390> (5681) in <1722> the selfsame <1565> hour <5610>.BCI  Mateu 8v13 Després Jesús digué al centurió: «Vés-te'n, i que es faci tal com has cregut.»1 I en aquell mateix moment el criat es va posar bo.CCC  Mateu 8v13 I Jesús digué al centurió: Vés i que et sigui fet tal com has cregut. I el seu criat va ser guarit en aquell mateix moment.