Mateu 8v15 I li va tocar la mà, i la febre la deixà. Llavors ella s’alçà, i els servia. καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. En <2532> Hij raakte <680> (5662) haar <846> hand <5495> aan, en <2532> de k

Data: 
2021-08-15, diumenge
Comentari: 

Mateu 8v15 I li va tocar la mà, i la febre la deixà. Llavors ella s’alçà, i els servia.καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.En <2532> Hij raakte <680> (5662) haar <846> hand <5495> aan, en <2532> de koorts <4446> verliet <863> (5656) haar <846>; en <2532> zij stond op <1453> (5681), en <2532> diende <1247> (5707) henlieden <846>.And <2532> he touched <680> (5662) her <846> hand <5495>, and <2532> the fever <4446> left <863> (5656) her <846>: and <2532> she arose <1453> (5681), and <2532> ministered <1247> (5707) unto them <846>.BCI  Mateu 8v15 Llavors li tocà la mà, i la febre va deixar-la. Ella es va aixecar i es posà a servir-lo.CCC  Mateu 8v15 I li va tocar la mà, i la febre la deixà. Llavors ella s’alçà, i els servia.