Mateu 8v16 I en arribar el vespre, li van portar molts endimoniats, i va expulsar els esperits amb una paraula, i va guarir tots els malalts, ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς

Data: 
2021-08-16, dilluns
Comentari: 

Mateu 8v16 I en arribar el vespre, li van portar molts endimoniats, i va expulsar els esperits amb una paraula, i va guarir tots els malalts,ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·En <1161> als het laat <3798> geworden was <1096> (5637), hebben zij velen <4183>, van den duivel bezeten <1139> (5740), tot Hem <846> gebracht <4374> (5656), en <2532> Hij wierp <1544> <0> de boze geesten <4151> uit <1544> (5627) met den woorde <3056>, en <2532> Hij genas <2323> (5656) allen <3956>, die kwalijk <2560> gesteld waren <2192> (5723);When <1161> the even <3798> was come <1096> (5637), they brought <4374> (5656) unto him <846> many <4183> that were possessed with devils <1139> (5740): and <2532> he cast out <1544> (5627) the spirits <4151> with his word <3056>, and <2532> healed <2323> (5656) all <3956> that were <2192> (5723) sick <2560>:BCI  Mateu 8v16 Al vespre li van portar molts endimoniats. Jesús va treure els esperits malignes només amb la seva paraula,1 i va curar tots els malalts.CCC  Mateu 8v16 I en arribar el vespre, li van portar molts endimoniats, i va expulsar els esperits amb una paraula, i va guarir tots els malalts,