Mateu 8v19 I se li va atansar un escriba, i li digué: Mestre, et seguiré a qualsevol lloc que vagis. καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. SVV  Mateu 8v19 En <2532> er kwam <4334> (5631) een zeker <1520> Sch

Data: 
2021-08-19, dijous
Comentari: 

Mateu 8v19 I se li va atansar un escriba, i li digué: Mestre, et seguiré a qualsevol lloc que vagis.καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.SVV  Mateu 8v19 En <2532> er kwam <4334> (5631) een zeker <1520> Schriftgeleerde <1122> tot Hem, en zeide <2036> (5627) tot Hem <846>: Meester <1320>! ik zal U <4671> volgen <190> (5692), waar <3699> <1437> Gij ook henengaat <565> (5741).And <2532> a certain <1520> scribe <1122> came <4334> (5631), and said <2036> (5627) unto him <846>, Master <1320>, I will follow <190> (5692) thee <4671> whithersoever <1437> <3699> thou goest <565> (5741).Llavors s'acostà un mestre de la Llei i li digué: «Mestre, et seguiré arreu on vagis.»CCC  Mateu 8v19 I se li va atansar un escriba, i li digué: Mestre, et seguiré a qualsevol lloc que vagis.