CCC-Mateu 8v20 I Jesús li diu: Les guineus tenen caus i els ocells del cel jócs, però el Fill de l’home no té on reclinar el cap. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχ

Data: 
2021-08-20, divendres
Comentari: 

CCC-Mateu 8v20 I Jesús li diu: Les guineus tenen caus i els ocells del cel jócs, però el Fill de l’home no té on reclinar el cap.καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.SVV  Mateu 8v20 En <2532> Jezus <2424> zeide <3004> (5719) tot hem <846>: De vossen <258> hebben <2192> (5719) holen <5454>, en <2532> de vogelen <4071> des hemels <3772> nesten <2682>; maar <1161> de Zoon <5207> des mensen <444> heeft <2192> (5719) niet <3756>, waar <4226> Hij het hoofd <2776> nederlegge <2827> (5725).And <2532> Jesus <2424> saith <3004> (5719) unto him <846>, The foxes <258> have <2192> (5719) holes <5454>, and <2532> the birds <4071> of the air <3772> have nests <2682>; but <1161> the Son <5207> of man <444> hath <2192> (5719) not <3756> where <4226> to lay <2827> (5725) his head <2776>.BCI  Mateu 8v20 Jesús li respon: «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l'home1 no té on reposar el cap.»CCC  Mateu 8v20 I Jesús li diu: Les guineus tenen caus i els ocells del cel jócs, però el Fill de l’home no té on reclinar el cap.