Mateu 8v21 I un altre, que era deixeble seu, li digué: Senyor, deixa’m que primer vagi a enterrar el meu pare. ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. SVV  Mateu 8v21 En <1161> een ander <20

Data: 
2021-08-21, dissabte
Comentari: 

Mateu 8v21 I un altre, que era deixeble seu, li digué: Senyor, deixa’m que primer vagi a enterrar el meu pare.ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.SVV  Mateu 8v21 En <1161> een ander <2087> uit Zijn <846> discipelen <3101> zeide <2036> (5627) tot Hem <846>: Heere <2962>! laat <2010> <0> mij <3427> toe <2010> (5657), dat ik eerst <4412> heenga <565> (5629), en <2532> mijn <3450> vader <3962> begrave <2290> (5658).KJV  Mateu 8:21 And <1161> another <2087> of his <846> disciples <3101> said <2036> (5627) unto him <846>, Lord <2962>, suffer <2010> (5657) me <3427> first <4412> to go <565> (5629) and <2532> bury <2290> (5658) my <3450> father <3962>.BCI  Mateu 8v21 Un altre, un dels seus deixebles, li digué: «Senyor, deixa'm anar primer a enterrar el meu pare.»CCC  Mateu 8v21 I un altre, que era deixeble seu, li digué: Senyor, deixa’m que primer vagi a enterrar el meu pare.