Mateu 8v23 Ell va pujar a la barca, i els seus deixebles el van seguir. Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. En <2532> als Hij in <1519> het schip <4143> gegaan was <1684> (5631), zijn Hem <846> Zijn <846> discipelen <3101>

Data: 
2021-08-23, dilluns
Comentari: 

Mateu 8v23 Ell va pujar a la barca, i els seus deixebles el van seguir.Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.En <2532> als Hij in <1519> het schip <4143> gegaan was <1684> (5631), zijn Hem <846> Zijn <846> discipelen <3101> gevolgd <190> (5656).And <2532> when he <846> was entered <1684> (5631) into <1519> a ship <4143>, his <846> disciples <3101> followed <190> (5656) him <846>.BCI  Mateu 8v23 Jesús1 pujà llavors a la barca, i els seus deixebles el van seguir.CCC  Mateu 8v23 Ell va pujar a la barca, i els seus deixebles el van seguir.