Mateu 8v24 I heus aquí, hi hagué una gran agitació en la mar, fins al punt que la barca era coberta per les onades, però ell dormia. καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. En <2532>

Data: 
2021-08-24, dimarts
Comentari: 

Mateu 8v24 I heus aquí, hi hagué una gran agitació en la mar, fins al punt que la barca era coberta per les onades, però ell dormia.καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε.En <2532> ziet <2400> (5628), er ontstond <1096> (5633) een grote <3173> onstuimigheid <4578> in <1722> de zee <2281>, alzo dat <5620> het schip <4143> van <5259> de golven <2949> bedekt werd <2572> (5745); doch <1161> Hij <846> sliep <2518> (5707).And <2532>, behold <2400> (5628), there arose <1096> (5633) a great <3173> tempest <4578> in <1722> the sea <2281>, insomuch that <5620> the ship <4143> was covered <2572> (5745) with <5259> the waves <2949>: but <1161> he <846> was asleep <2518> (5707).BCI  Mateu 8v24 Tot d'una es va aixecar en el llac una tempesta tan gran que les onades cobrien la barca. Però Jesús dormia.1CCC  Mateu 8v24 I heus aquí, hi hagué una gran agitació en la mar, fins al punt que la barca era coberta per les onades, però ell dormia.