Mateu 8v26 I ell els diu: Per què teniu por, gent de poca fe? Llavors es va alçar, reptà els vents i la mar, i es va fer una gran calma. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήν

Data: 
2021-08-26, dijous
Comentari: 

Mateu 8v26 I ell els diu: Per què teniu por, gent de poca fe? Llavors es va alçar, reptà els vents i la mar, i es va fer una gran calma.καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.En <2532> Hij zeide <3004> (5719) tot hen <846>: Wat <5101> zijt gij <2075> (5748) vreesachtig <1169>, gij kleingelovigen <3640>? Toen <5119> stond Hij op <1453> (5685), en bestrafte <2008> (5656) de winden <417> en <2532> de zee <2281>; en <2532> er werd <1096> (5633) grote <3173> stilte <1055>.And <2532> he saith <3004> (5719) unto them <846>, Why <5101> are ye <2075> (5748) fearful <1169>, O ye of little faith <3640>? Then <5119> he arose <1453> (5685), and rebuked <2008> (5656) the winds <417> and <2532> the sea <2281>; and <2532> there was <1096> (5633) a great <3173> calm <1055>.BCI  Mateu 8v26 Ell els diu: «Per què sou tan covards, gent de poca fe?»1 Llavors es va aixecar, va increpar els vents i l'aigua,2 i arribà una gran bonança.CCC  Mateu 8v26 I ell els diu: Per què teniu por, gent de poca fe? Llavors es va alçar, reptà els vents i la mar, i es va fer una gran calma.