Mateu 8v28 I havent arribat a l’altra banda, a la comarca dels guerguesens, el van venir a trobar dos endimoniats que venien dels sepulcres. Eren tan violents que ningú no podia passar per aquell camí. Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργ

Data: 
2021-08-28, dissabte
Comentari: 

Mateu 8v28 I havent arribat a l’altra banda, a la comarca dels guerguesens, el van venir a trobar dos endimoniats que venien dels sepulcres. Eren tan violents que ningú no podia passar per aquell camí.Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης·En <2532> als Hij <846> over aan <1519> de andere zijde <4008> was gekomen <2064> (5631) in <1519> het land <5561> der Gergesenen <1086>, zijn Hem <846> twee <1417>, van den duivel bezeten <1139> (5740), ontmoet <5221> (5656), komende <1831> (5740) uit <1537> de graven <3419>, die zeer <3029> wreed <5467> waren, alzo dat <5620> niemand <3361> <5100> door <1223> dien <1565> weg <3598> kon <2480> (5721) voorbij gaan <3928> (5629).And <2532> when he <846> was come <2064> (5631) to <1519> the other side <4008> into <1519> the country <5561> of the Gergesenes <1086>, there met <5221> (5656) him <846> two <1417> possessed with devils <1139> (5740), coming <1831> (5740) out of <1537> the tombs <3419>, exceeding <3029> fierce <5467>, so that <5620> no <3361> man <5100> might <2480> (5721) pass <3928> (5629) by <1223> that <1565> way <3598>.BCI  Mateu 8v28 Després1 Jesús va arribar a l'altra banda del llac, al territori dels gadarencs,2 i l'anaren a trobar dos endimoniats3 que venien de les coves sepulcrals,4 eren tan perillosos que ningú no s'aventurava a passar per aquell camí.CCC  Mateu 8v28 I havent arribat a l’altra banda, a la comarca dels guerguesens, el van venir a trobar dos endimoniats que venien dels sepulcres. Eren tan violents que ningú no podia passar per aquell camí.