Mateu 8v29 I heus aquí, van cridar dient: Què hi ha entre nosaltres i tu, Jesús, Fill de Déu? Has vingut aquí a turmentar-nos abans de temps? καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; En <2532

Data: 
2021-08-29, diumenge
Comentari: 

Mateu 8v29 I heus aquí, van cridar dient: Què hi ha entre nosaltres i tu, Jesús, Fill de Déu? Has vingut aquí a turmentar-nos abans de temps?καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;En <2532> ziet <2400> (5628), zij riepen <2896> (5656), zeggende <3004> (5723): Jezus <2424>, Gij Zone <5207> Gods <2316>! wat <5101> hebben wij <2254> met <2532> U <4671> te doen? Zijt Gij hier <5602> gekomen <2064> (5627) om ons <2248> te pijnigen <928> (5658) voor <4253> den tijd <2540>?And <2532>, behold <2400> (5628), they cried out <2896> (5656), saying <3004> (5723), What <5101> have we <2254> to do with <2532> thee <4671>, Jesus <2424>, thou Son <5207> of God <2316>? art thou come <2064> (5627) hither <5602> to torment <928> (5658) us <2248> before <4253> the time <2540>?BCI  Mateu 8v29 Els endimoniats es posaren a cridar: «Per què et fiques amb nosaltres,1 Fill de Déu?2 ¿Has vingut aquí a turmentar-nos abans d'hora?»3CCC  Mateu 8v29 I heus aquí, van cridar dient: Què hi ha entre nosaltres i tu, Jesús, Fill de Déu? Has vingut aquí a turmentar-nos abans de temps?