Mateu 8v31 I els dimonis li suplicaven dient: Si ens expulses, permet-nos que ens fiquem dins d’aquell ramat de porcs. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. En <1161> de duivelen

Data: 
2021-08-31, dimarts
Comentari: 

Mateu 8v31 I els dimonis li suplicaven dient: Si ens expulses, permet-nos que ens fiquem dins d’aquell ramat de porcs.οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.En <1161> de duivelen <1142> baden <3870> (5707) Hem <846>, zeggende <3004> (5723): Indien <1487> Gij ons <2248> uitwerpt <1544> (5719), laat <2010> <0> ons <2254> toe <2010> (5657), dat wij in <1519> die kudde <34> zwijnen <5519> varen <565> (5629).So <1161> the devils <1142> besought <3870> (5707) him <846>, saying <3004> (5723), If <1487> thou cast <1544> <0> us <2248> out <1544> (5719), suffer <2010> (5657) us <2254> to go away <565> (5629) into <1519> the herd <34> of swine <5519>.BCI  Mateu 8v31 Els dimonis suplicaven a Jesús: «Si ens treus fora, envia'ns al ramat de porcs.»CCC  Mateu 8v31 I els dimonis li suplicaven dient: Si ens expulses, permet-nos que ens fiquem dins d’aquell ramat de porcs.