Lluc 10v2 I els deia: La collita és molta, però els treballadors són pocs. Pregueu, doncs, el Senyor de la collita que enviï treballadors a la seva collita. ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θε

Data: 
2021-10-02, dissabte
Comentari: 

Lluc 10v2 I els deia: La collita és molta, però els treballadors són pocs. Pregueu, doncs, el Senyor de la collita que enviï treballadors a la seva collita.ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.Hij zeide <3004> (5707) dan <3767> tot <4314> hen <846>: De oogst <2326> is wel <3303> groot <4183>, maar <1161> de arbeiders <2040> zijn weinige <3641>; daarom <3767>, bidt <1189> (5676) den Heere <2962> des oogstes <2326>, dat <3704> Hij arbeiders <2040> in <1519> Zijn <846> oogst <2326> uitstote <1544> (5725).Therefore <3767> said he <3004> (5707) unto <4314> them <846>, The harvest <2326> truly <3303> is great <4183>, but <1161> the labourers <2040> are few <3641>: pray ye <1189> (5676) therefore <3767> the Lord <2962> of the harvest <2326>, that <3704> he would send forth <1544> (5725) labourers <2040> into <1519> his <846> harvest <2326>.BCI  Lluc 10v2 Els deia: «La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats.1CCC  Lluc 10v2 I els deia: La collita és molta, però els treballadors són pocs. Pregueu, doncs, el Senyor de la collita que enviï treballadors a la seva collita.