Lluc 10v3 Aneu! Heus aquí, jo us envio com anyells enmig de llops. ὑπάγετε· ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. Gaat henen <5217> (5720); ziet <2400> (5628), Ik <1473> zend <649> (5719) u <5209> als <5613> lammeren <704> in <1722> het midde

Data: 
2021-10-03, diumenge
Comentari: 

Lluc 10v3 Aneu! Heus aquí, jo us envio com anyells enmig de llops.ὑπάγετε· ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.Gaat henen <5217> (5720); ziet <2400> (5628), Ik <1473> zend <649> (5719) u <5209> als <5613> lammeren <704> in <1722> het midden <3319> der wolven <3074>.Go your ways <5217> (5720): behold <2400> (5628), I <1473> send <649> <0> you <5209> forth <649> (5719) as <5613> lambs <704> among <1722> <3319> wolves <3074>.BCI  Lluc 10v3 Aneu: jo us envio com anyells enmig de llops.1CCC  Lluc 10v3 Aneu! Heus aquí, jo us envio com anyells enmig de llops.