Lluc 10v5 I en qualsevol casa on entreu, digueu primer: Pau en aquesta casa. εἰς ἣν δ᾽ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. En <1161> in <1519> wat <3739> <302> huis <3614> gij zult ingaan <1525> (5741), zegt <3004> (5720) eerst <4

Data: 
2021-10-05, dimarts
Comentari: 

Lluc 10v5 I en qualsevol casa on entreu, digueu primer: Pau en aquesta casa.εἰς ἣν δ᾽ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.En <1161> in <1519> wat <3739> <302> huis <3614> gij zult ingaan <1525> (5741), zegt <3004> (5720) eerst <4412>: Vrede <1515> zij dezen <5129> huize <3624>!And <1161> into <1519> whatsoever <3739> <302> house <3614> ye enter <1525> (5741), first <4412> say <3004> (5720), Peace <1515> be to this <5129> house <3624>.BCI  Lluc 10v5 Quan entreu en una casa, digueu primer: "Pau en aquesta casa."1CCC  Lluc 10v5 I en qualsevol casa on entreu, digueu primer: Pau en aquesta casa.