Lluc 10v6 I si allà hi ha algun fill de pau, la vostra pau reposarà sobre ell, si no, tornarà a vosaltres. καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἐκεῖ ὁ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. En <2532> indien <1437> <3303> aldaar <1

Data: 
2021-10-06, dimecres
Comentari: 

Lluc 10v6 I si allà hi ha algun fill de pau, la vostra pau reposarà sobre ell, si no, tornarà a vosaltres.καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἐκεῖ ὁ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει.En <2532> indien <1437> <3303> aldaar <1563> een zoon <5207> des vredes <1515> is <5600> (5753), zo zal uw <5216> vrede <1515> op <1909> hem <846> rusten <1879> (5695); maar indien niet <1490>, zo zal uw vrede tot <1909> u <5209> wederkeren <344> (5692).And <2532> if <1437> <3303> the son <5207> of peace <1515> be <5600> (5753) there <1563>, your <5216> peace <1515> shall rest <1879> (5695) upon <1909> it <846>: if not <1490>, it shall turn <344> <0> to <1909> you <5209> again <344> (5692).BCI  Lluc 10v6 Si allí hi ha algú que n'és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d'ell; si no, tornarà a vosaltres.1CCC  Lluc 10v6 I si allà hi ha algun fill de pau, la vostra pau reposarà sobre ell, si no, tornarà a vosaltres.