Lluc 10v8 I en qualsevol ciutat que entreu i us rebin, mengeu del que us presentin. καὶ εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, En <2532> in <1519> wat <1161> <3739> <302> stad <4172> gij zult ingaan <1525> (5741)

Data: 
2021-10-08, divendres
Comentari: 

Lluc 10v8 I en qualsevol ciutat que entreu i us rebin, mengeu del que us presentin.καὶ εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,En <2532> in <1519> wat <1161> <3739> <302> stad <4172> gij zult ingaan <1525> (5741), en <2532> zij u <5209> ontvangen <1209> (5741), eet hetgeen <2068> (5720) ulieden <5213> voorgezet wordt <3908> (5746). And <2532> into <1519> whatsoever <1161> <3739> <302> city <4172> ye enter <1525> (5741), and <2532> they receive <1209> (5741) you <5209>, eat such things <2068> (5720) as are set before <3908> (5746) you <5213>:BCI  Lluc 10v8 Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin,CCC  Lluc 10v8 I en qualsevol ciutat que entreu i us rebin, mengeu del que us presentin.