Lluc 10v9 I guariu els malalts que hi hagi, i digueu-los: El regne de Déu s’ha apropat a vosaltres. καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. En <2532> geneest <2323> (5720) de kranken <772>, die daar

Data: 
2021-10-09, dissabte
Comentari: 

Lluc 10v9 I guariu els malalts que hi hagi, i digueu-los: El regne de Déu s’ha apropat a vosaltres.καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.En <2532> geneest <2323> (5720) de kranken <772>, die daarin <1722> <846> zijn, en <2532> zegt <3004> (5720) tot hen <846>: Het Koninkrijk <932> Gods <2316> is nabij <1909> u <5209> gekomen <1448> (5758).And <2532> heal <2323> (5720) the sick <772> that are therein <1722> <846>, and <2532> say <3004> (5720) unto them <846>, The kingdom <932> of God <2316> is come nigh <1448> (5758) unto <1909> you <5209>.BCI  Lluc 10:9 cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent: "El Regne de Déu és a prop vostre."1CCC  Lluc 10:9 I guariu els malalts que hi hagi, i digueu-los: El regne de Déu s’ha apropat a vosaltres.