Lluc 10v10 Però en qualsevol ciutat on entreu i no us rebin, sortiu als carrers d’aquesta ciutat, i digueu: εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε, Maar <1161> in <1519> wat <3739> <302> stad <4172>

Data: 
2021-10-10, diumenge
Comentari: 

Lluc 10v10 Però en qualsevol ciutat on entreu i no us rebin, sortiu als carrers d’aquesta ciutat, i digueu:εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε,Maar <1161> in <1519> wat <3739> <302> stad <4172> gij zult ingaan <1525> (5741), en <2532> zij u <5209> niet <3361> ontvangen <1209> (5741), uitgaande <1831> (5631) op <1519> haar <846> straten <4113>, zo zegt <2036> (5628):But <1161> into <1519> whatsoever <3739> <302> city <4172> ye enter <1525> (5741), and <2532> they receive <1209> (5741) you <5209> not <3361>, go your ways out <1831> (5631) into <1519> the streets <4113> of the same <846>, and say <2036> (5628),BCI  Lluc 10v10 Però si entreu en una població i no us acullen, sortiu a les places i digueu:CCC  Lluc 10v10 Però en qualsevol ciutat on entreu i no us rebin, sortiu als carrers d’aquesta ciutat, i digueu: