Lluc 10v11 Fins la pols que se’ns ha enganxat de la vostra ciutat, us l’espolsem; tanmateix sapigueu que el regne de Déu s’ha apropat a vosaltres. Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικ

Data: 
2021-10-11, dilluns
Comentari: 

Lluc 10v11 Fins la pols que se’ns ha enganxat de la vostra ciutat, us l’espolsem; tanmateix sapigueu que el regne de Déu s’ha apropat a vosaltres.Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.Ook <2532> het stof <2868>, dat <3588> uit <1537> uw <5216> stad <4172> aan ons <2254> kleeft <2853> (5685), schudden wij af <631> (5731) op ulieden <5213>; nochtans <4133> zo weet <1097> (5720) dit <5124>, dat <3754> het Koninkrijk <932> Gods <2316> nabij <1909> u <5209> gekomen is <1448> (5758).Even <2532> the very dust <2868> of <1537> your <5216> city <4172>, which <3588> cleaveth <2853> (5685) on us <2254>, we do wipe off <631> (5731) against you <5213>: notwithstanding <4133> be ye sure <1097> (5720) of this <5124>, that <3754> the kingdom <932> of God <2316> is come nigh <1448> (5758) unto <1909> you <5209>.BCI  Lluc 10v11 "Fins i tot la pols del vostre poble que se'ns ha encastat als peus, ens l'espolsem i us la deixem.1 Però sapigueu això: el Regne de Déu és a prop."CCC  Lluc 10:11 Fins la pols que se’ns ha enganxat de la vostra ciutat, us l’espolsem; tanmateix sapigueu que el regne de Déu s’ha apropat a vosaltres.