Lluc 10v13 Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Perquè si a Tir i a Sidó s’haguessin fet les obres poderoses que s’han fet en vosaltres, faria temps que s’haurien penedit assegudes en sac i cendra. οὐαί σοι, Χωραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ

Data: 
2021-10-13, dimecres
Comentari: 

Lluc 10v13 Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Perquè si a Tir i a Sidó s’haguessin fet les obres poderoses que s’han fet en vosaltres, faria temps que s’haurien penedit assegudes en sac i cendra.οὐαί σοι, Χωραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν.Wee <3759> u <4671>, Chorazin <5523>, wee <3759> u <4671>, Bethsaida <966>, want <3754> zo <1487> in <1722> Tyrus <5184> en <2532> Sidon <4605> de krachten <1411> geschied waren <1096> (5633), die <3588> in <1722> u <5213> geschied zijn <1096> (5637), zij zouden <302> eertijds <3819>, in <1722> zak <4526> en <2532> as <4700> zittende <2521> (5740), zich bekeerd hebben <3340> (5656).Woe <3759> unto thee <4671>, Chorazin <5523>! woe <3759> unto thee <4671>, Bethsaida <966>! for <3754> if <1487> the mighty works <1411> had been done <1096> (5633) in <1722> Tyre <5184> and <2532> Sidon <4605>, which <3588> have been done <1096> (5637) in <1722> you <5213>, they had <3340> <0> a great while ago <3819> repented <3340> (5656), sitting <2521> (5740) in <302> <1722> sackcloth <4526> and <2532> ashes <4700>.BCI  Lluc 10v13 Ai de tu, Corazín!1 Ai de tu, Betsaida!2 Si a Tir i a Sidó s'haguessin fet els miracles que s'han fet entre vosaltres, ja fa temps que, en senyal de penediment, s'haurien assegut a la cendra, s'haurien posat roba de sac i s'haurien convertit.3CCC  Lluc 10v13 Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Perquè si a Tir i a Sidó s’haguessin fet les obres poderoses que s’han fet en vosaltres, faria temps que s’haurien penedit assegudes en sac i cendra.