Lluc 10v15 I tu, Cafarnaüm, que has estat elevada fins al cel, seràs abaixada fins a l’infern. καὶ σύ, Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ. En <2532> gij <4771>, Kapernaum <2584>, die <3588> tot <2193> den hemel <3772> toe ver

Data: 
2021-10-15, divendres
Comentari: 

Lluc 10v15 I tu, Cafarnaüm, que has estat elevada fins al cel, seràs abaixada fins a l’infern.καὶ σύ, Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ.En <2532> gij <4771>, Kapernaum <2584>, die <3588> tot <2193> den hemel <3772> toe verhoogd zijt <5312> (5685), gij zult tot <2193> de hel <86> toe nedergestoten worden <2601> (5701).And <2532> thou <4771>, Capernaum <2584>, which <3588> art exalted <5312> (5685) to <2193> heaven <3772>, shalt be thrust down <2601> (5701) to <2193> hell <86>.BCI  Lluc 10v15 I tu, Cafarnaüm, ¿et penses que seràs enaltida fins al cel? Al país dels morts, baixaràs!1CCC  Lluc 10v15 I tu, Cafarnaüm, que has estat elevada fins al cel, seràs abaixada fins a l’infern.