Lluc 10v19 Heus aquí, us dono la potestat per trepitjar damunt de serps, i escorpins i per sobre de tot el poder de l’enemic, i res no us farà mal. ἰδού, δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ·

Data: 
2021-10-19, dimarts
Comentari: 

Lluc 10v19 Heus aquí, us dono la potestat per trepitjar damunt de serps, i escorpins i per sobre de tot el poder de l’enemic, i res no us farà mal.ἰδού, δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ· καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει.Ziet <2400> (5628), Ik geve <1325> (5719) u <5213> de macht <1849>, om op <1883> slangen <3789> en <2532> schorpioenen <4651> te treden <3961> (5721), en <2532> over <1909> alle <3956> kracht <1411> des vijands <2190>; en <2532> geen ding <3762> zal u <5209> enigszins <3364> beschadigen <91> (5661) (5625) <91> (5692).Behold <2400> (5628), I give <1325> (5719) unto you <5213> power <1849> to tread <3961> (5721) on <1883> serpents <3789> and <2532> scorpions <4651>, and <2532> over <1909> all <3956> the power <1411> of the enemy <2190>: and <2532> nothing <3762> shall <91> <0> by any means <3364> hurt <91> (5661) (5625) <91> (5692) you <5209>.BCI  Lluc 10v19 Us he donat poder de trepitjar serps i escorpins i de vèncer tota la potència de l'enemic, i res no us farà mal.1CCC  Lluc 10v19 Heus aquí, us dono la potestat per trepitjar damunt de serps, i escorpins i per sobre de tot el poder de l’enemic, i res no us farà mal.