Lluc 10v20 Tanmateix, no us alegreu d’això, que els esperits se us sotmetin, sinó alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan escrits en els cels. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγ

Data: 
2021-10-20, dimecres
Comentari: 

Lluc 10v20 Tanmateix, no us alegreu d’això, que els esperits se us sotmetin, sinó alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan escrits en els cels.πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς.Doch <4133> verblijdt u <5463> (5720) daarin <1722> <5129> niet <3361>, dat <3754> de geesten <4151> u <5213> onderworpen zijn <5293> (5743); maar <1161> verblijdt u <5463> (5720) veel meer <3123>, dat <3754> uw <5216> namen <3686> geschreven zijn <1125> (5648) in <1722> de hemelen <3772>.Notwithstanding <4133> in <1722> this <5129> rejoice <5463> (5720) not <3361>, that <3754> the spirits <4151> are subject <5293> (5743) unto you <5213>; but <1161> rather <3123> rejoice <5463> (5720), because <3754> your <5216> names <3686> are written <1125> (5648) in <1722> heaven <3772>.BCI  Lluc 10v20 Però no us alegreu perquè els esperits se us sotmeten; alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan inscrits en el cel.»1CCC  Lluc 10v20 Tanmateix, no us alegreu d’això, que els esperits se us sotmetin, sinó alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan escrits en els cels.