Lluc 10v22 Totes les coses m’han estat donades pel meu Pare; i ningú no sap qui és el Fill sinó el Pare, ni qui és el Pare sinó el Fill i aquell a qui el Fill el vulgui revelar. πάντα παρεδόθη μοι ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός,

Data: 
2021-10-22, divendres
Comentari: 

Lluc 10v22 Totes les coses m’han estat donades pel meu Pare; i ningú no sap qui és el Fill sinó el Pare, ni qui és el Pare sinó el Fill i aquell a qui el Fill el vulgui revelar.πάντα παρεδόθη μοι ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.Alle dingen <3956> zijn Mij <3427> van <5259> Mijn <3450> Vader <3962> overgegeven <3860> (5681); en <2532> niemand <3762> weet <1097> (5719), wie <5101> de Zoon <5207> is <2076> (5748), dan <1508> de Vader <3962>; en <2532> wie <5101> de Vader <3962> is <2076> (5748), dan <1508> de Zoon <5207>, en <2532> dien <3739> <1437> het de Zoon <5207> zal willen <1014> (5741) openbaren <601> (5658).All things <3956> are delivered <3860> (5681) to me <3427> of <5259> my <3450> Father <3962>: and <2532> no man <3762> knoweth <1097> (5719) who <5101> the Son <5207> is <2076> (5748), but <1508> the Father <3962>; and <2532> who <5101> the Father <3962> is <2076> (5748), but <1508> the Son <5207>, and <2532> he to whom <3739> <1437> the Son <5207> will <1014> (5741) reveal <601> (5658) him.1BCI  Lluc 10v22 El meu Pare ho ha posat tot a les meves mans.1 Ningú no coneix qui és el Fill, fora del Pare, i ningú no coneix qui és el Pare, fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar.»2CCC  Lluc 10v22 Totes les coses m’han estat donades pel meu Pare; i ningú no sap qui és el Fill sinó el Pare, ni qui és el Pare sinó el Fill i aquell a qui el Fill el vulgui revelar.