Lluc 12v2 I no hi ha res encobert que no s’hagi de descobrir, ni res amagat que no s’hagi de saber. οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. En <1161> er is <2076> (5748) niets <3762> bedekt <4780> (5772), da

Data: 
2021-12-02, dijous
Comentari: 

Lluc 12v2 I no hi ha res encobert que no s’hagi de descobrir, ni res amagat que no s’hagi de saber.οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται.En <1161> er is <2076> (5748) niets <3762> bedekt <4780> (5772), dat <3739> niet <3756> zal ontdekt worden <601> (5701), en <2532> verborgen <2927>, dat <3739> niet <3756> zal geweten worden <1097> (5701).For <1161> there is <2076> (5748) nothing <3762> covered <4780> (5772), that <3739> shall <601> <0> not <3756> be revealed <601> (5701); neither <2532> hid <2927>, that <3739> shall <1097> <0> not <3756> be known <1097> (5701).BCI  Lluc 12v2 No hi ha res de secret que no s'hagi de revelar, ni res d'amagat que no s'hagi de saber.1CCC  Lluc 12v2 I no hi ha res encobert que no s’hagi de descobrir, ni res amagat que no s’hagi de saber.