Lluc 12v3 Perquè tot el que heu dit a la fosca, serà escoltat a la llum, i el que heu parlat a cau d’orella en les habitacions, serà pregonat dalt dels terrats. ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται· καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς

Data: 
2021-12-03, divendres
Comentari: 

Lluc 12v3 Perquè tot el que heu dit a la fosca, serà escoltat a la llum, i el que heu parlat a cau d’orella en les habitacions, serà pregonat dalt dels terrats.ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται· καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.Daarom <473> <3739>, al wat <3745> gij in <1722> de duisternis <4653> gezegd hebt <2036> (5627), zal in <1722> het licht <5457> gehoord worden <191> (5701); en <2532> wat <3739> gij in <4314> het oor <3775> gesproken hebt <2980> (5656), in <1722> de binnenkamers <5009>, zal op <1909> de daken <1430> gepredikt worden <2784> (5701).Wherefore whatsoeuer yee haue spoken in darkenesse, it shall be heard in the light: and that which ye haue spoken in the eare, in secret places, shall be preached on the houses.Therefore <473> <3739> whatsoever <3745> ye have spoken <2036> (5627) in <1722> darkness <4653> shall be heard <191> (5701) in <1722> the light <5457>; and <2532> that which <3739> ye have spoken <2980> (5656) in <4314> the ear <3775> in <1722> closets <5009> shall be proclaimed <2784> (5701) upon <1909> the housetops <1430>.BCI  Lluc 12v3 Per això, tot el que heu dit en la fosca, ho sentiran a plena llum, i el que heu parlat a cau d'orella en la cambra més retirada,1 ho pregonaran des dels terrats.2CCC  Lluc 12v3 Perquè tot el que heu dit a la fosca, serà escoltat a la llum, i el que heu parlat a cau d’orella en les habitacions, serà pregonat dalt dels terrats.