Lluc 12v5 I us mostraré de qui heu de tenir por: Tingueu por d’aquell que després de matar, té potestat de llançar a l’infern, sí, us ho dic, a ell heu de témer. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς

Data: 
2021-12-05, diumenge
Comentari: 

Lluc 12v5 I us mostraré de qui heu de tenir por: Tingueu por d’aquell que després de matar, té potestat de llançar a l’infern, sí, us ho dic, a ell heu de témer.ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.Maar <1161> Ik zal u <5213> tonen <5263> (5692), Wien <5101> gij vrezen zult <5399> (5680): vreest <5399> (5676) Dien, Die, nadat <3326> Hij gedood heeft <615> (5658), ook macht <1849> heeft <2192> (5723) in <1519> de hel <1067> te werpen <1685> (5629); ja <3483>, Ik zeg <3004> (5719) u <5213>, vreest <5399> (5676) Dien <5126>!But I wil forewarne you, who ye shall feare: feare him which after hee hath killed, hath power to cast into hell: yea, I say vnto you, him feare.But <1161> I will 1 forewarn <5263> (5692) you <5213> whom <5101> ye shall fear <5399> (5680): Fear <5399> (5676) him, which after <3326> he hath killed <615> (5658) hath <2192> (5723) power <1849> to cast <1685> (5629) into <1519> hell <1067>; yea <3483>, I say <3004> (5719) unto you <5213>, Fear <5399> (5676) him <5126>.BCI  Lluc 12v5 Jo us faré veure qui heu de témer: temeu aquell qui, després de prendre la vida, té poder de  a l'infern.1 Us ho asseguro: a aquest sí que l'heu de témer.CCC  Lluc 12v5 I us mostraré de qui heu de tenir por: Tingueu por d’aquell que després de matar, té potestat de llançar a l’infern, sí, us ho dic, a ell heu de témer.