Lluc 12v8 I jo us dic: Tot aquell qui em confessi davant dels homes, el Fill de l’home també el confessarà davant dels àngels de Déu. λέγω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τ

Data: 
2021-12-08, dimecres
Comentari: 

Lluc 12v8 I jo us dic: Tot aquell qui em confessi davant dels homes, el Fill de l’home també el confessarà davant dels àngels de Déu.λέγω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ·En <1161> Ik zeg <3004> (5719) u <5213>: Een iegelijk <3956>, die <3739> <302> Mij <1722> <1698> belijden zal <3670> (5661) voor <1715> de mensen <444>, <1722> dien <846> zal ook <2532> de Zoon <5207> des mensen <444> belijden <3670> (5692) voor <1715> de engelen <32> Gods <2316>.Also I say vnto you, Whosoeuer shall confesse mee before men, him shall the Sonne of man confesse also before the Angels of God.Also <1161> I say <3004> (5719) unto you <5213>, Whosoever <3956> <3739> <302> shall confess <3670> (5661) <1722> me <1698> before <1715> men <444>, <1722> him <846> shall <3670> <0> the Son <5207> of man <444> also <2532> confess <3670> (5692) before <1715> the angels <32> of God <2316>:BCI  Lluc 12v8 I jo us dic: A tot aquell qui em reconegui davant els homes, també el Fill de l'home el reconeixerà davant els àngels de Déu.CCC  Lluc 12v8 I jo us dic: Tot aquell qui em confessi davant dels homes, el Fill de l’home també el confessarà davant dels àngels de Déu.