Lluc 12v9 I aquell qui m’hagi negat davant dels homes, serà negat davant dels àngels de Déu. ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Maar <1161> wie Mij <3165> verloochenen zal <720> (5666) voor <1799> de men

Data: 
2021-12-09, dijous
Comentari: 

Lluc 12v9 I aquell qui m’hagi negat davant dels homes, serà negat davant dels àngels de Déu.ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ.Maar <1161> wie Mij <3165> verloochenen zal <720> (5666) voor <1799> de mensen <444>, die zal verloochend worden <533> (5701) voor <1799> de engelen <32> Gods <2316>.But hee that shall denie mee before men, shall be denied before the Angels of God.But <1161> he that denieth <720> (5666) me <3165> before <1799> men <444> shall be denied <533> (5701) before <1799> the angels <32> of God <2316>.BCI  Lluc 12v9 Però el qui em negui davant els homes, serà negat davant els àngels de Déu.1CCC  Lluc 12v9 I aquell qui m’hagi negat davant dels homes, serà negat davant dels àngels de Déu.