Lluc 12v11 I quan us duguin a les sinagogues, i als governadors i a les autoritats, no us inquieteu per com o amb què us heu de defensar o què heu de dir. ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπ

Data: 
2021-12-11, dissabte
Comentari: 

Lluc 12v11 I quan us duguin a les sinagogues, i als governadors i a les autoritats, no us inquieteu per com o amb què us heu de defensar o què heu de dir.ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ τί εἴπητε·En <1161> wanneer <3752> zij u <5209> heenbrengen zullen <4374> (5725) in <1909> de synagogen <4864>, en <2532> tot de overheden <746> en <2532> de machten <1849>, zo zijt <3309> <0> niet <3361> bezorgd <3309> (5720), hoe <4459> of <2228> wat <5101> gij tot verantwoording zeggen <626> (5667), of <2228> wat <5101> gij spreken zult <2036> (5632);And when they shall bring you vnto the Synagogues, and vnto the rulers and Princes, take no thought howe, or what thing ye shall answere, or what yee shall speake.And <1161> when <3752> they bring <4374> (5725) you <5209> unto <1909> the synagogues <4864>, and <2532> unto magistrates <746>, and <2532> powers <1849>, take <3309> <0> ye no <3361> thought <3309> (5720) how <4459> or <2228> what thing <5101> ye shall answer <626> (5667), or <2228> what <5101> ye shall say <2036> (5632):BCI  Lluc 12v11 Quan us condueixin a les sinagogues, als magistrats o a les autoritats, no us preocupeu de com us defensareu ni de què direu:CCC  Lluc 12v11 I quan us duguin a les sinagogues, i als governadors i a les autoritats, no us inquieteu per com o amb què us heu de defensar o què heu de dir.