Lluc 12v17 I pensava dintre seu, dient: Què faré, perquè no tinc on aplegar els meus fruits? καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; En <2532> hij overleide <1260> (5711) bij <1722> zichzelven <1438>, zeggende

Data: 
2021-12-17, divendres
Comentari: 

Lluc 12v17 I pensava dintre seu, dient: Què faré, perquè no tinc on aplegar els meus fruits?καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;En <2532> hij overleide <1260> (5711) bij <1722> zichzelven <1438>, zeggende <3004> (5723): Wat <5101> zal ik doen <4160> (5661), want <3754> ik heb <2192> (5719) niet <3756>, waarin <4226> ik mijn <3450> vruchten <2590> zal verzamelen <4863> (5692).Therefore he thought with himselfe, saying, What shall I doe, because I haue no roume, where I may lay vp my fruites?And <2532> he 1 thought <1260> (5711) within <1722> himself <1438>, saying <3004> (5723), What <5101> shall I do <4160> (5661), because <3754> I have <2192> (5719) no <3756> room where <4226> to bestow <4863> (5692) my <3450> fruits <2590>?BCI  Lluc 1217 Ell rumiava: "Què faré, si no tinvc on guardar la meva collita?"CCC  Lluc 12v17 I pensava dintre seu, dient: Què faré, perquè no tinc on aplegar els meus fruits?