Lluc 12v18 I digué: Faré això, enderrocaré els meus magatzems i en construiré de més grans, i allí aplegaré tota la meva collita i els meus béns. καὶ εἶπε, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά

Data: 
2021-12-18, dissabte
Comentari: 

Lluc 12v18 I digué: Faré això, enderrocaré els meus magatzems i en construiré de més grans, i allí aplegaré tota la meva collita i els meus béns.καὶ εἶπε, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου.En <2532> hij zeide <2036> (5627): Dit <5124> zal ik doen <4160> (5692); ik zal mijn <3450> schuren <596> afbreken <2507> (5692), en <2532> grotere <3187> bouwen <3618> (5692), en <2532> zal aldaar <1563> verzamelen <4863> (5692) al <3956> dit mijn <3450> gewas <1081>, en <2532> deze mijn <3450> goederen <18>;And he said, This wil I do, I wil pul downe my barnes, and builde greater, and therein will I gather all my fruites, and my goods.And <2532> he said <2036> (5627), This <5124> will I do <4160> (5692): I will pull down <2507> (5692) my <3450> barns <596>, and <2532> build <3618> (5692) greater <3187>; and <2532> there <1563> will I bestow <4863> (5692) all <3956> my <3450> fruits <1081> and <2532> my <3450> goods <18>.BCI  Lluc 12v18 I es va dir: "Ja ho sé, què faré: tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans i hi guardaré tot el meu gra i els meus béns.CCC  Lluc 12v18 I digué: Faré això, enderrocaré els meus magatzems i en construiré de més grans, i allí aplegaré tota la meva collita i els meus béns.